คุณหนิง คลองโยง

รีวิว

คุณหนิง คลองโยง

รีวิว

การทำงานของเราไม่ใช่ทำงานเสร็จ รับเงิน แล้วก็กลับ แต่เราจะสรุปงานทุกครั้งหลังจบงานว่าเราทำอะไรไปบ้าง และทางแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาอีก

งานระบบเครือข่าย Configต่างๆ เดินสายภายในภายนอก เรามีทีมงานรองรับทุกSolutionของคุณครับ
ผลงานอื่นๆ