กว่าจะเป็นเรา หจก.ดับเบิ้ลยูครีเอชั่น แอนด์ ไอทีโซลูชั่น

"ไอเดียมันไม่เคยมาแบบครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ต้น มันจะค่อยๆชัดขึ้นเมื่อคุณเริ่มลงมือทำ คุณแค่ต้องเริ่มทำมันเท่านั้นแหละ" : MARK ZUCKERBERG

Part

Wcreation ก่อตั้งเมื่อปี 2555 สมัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นความฝันเล็ก ๆ ของนักศึกษาคนหนึ่ง ที่ชอบในการเขียนโปรแกรม - พัฒนาเว็บไซต์ - ตัดต่อวีดีโอแบบสนุกสนาน  เพื่อไว้ใช้ในการสมัครงานและต้องการที่จะใช้ความสามารถของตัวเองให้เกิดรายได้ในระหว่างเรียน เพื่อเป็นรายได้เสริม ไว้สนับสนุนด้านการศึกษา และเพื่อทบทวนความรู้ที่มีอยู่ เพื่อรองรับงานในรูปแบบต่างๆมากขึ้น Wcreation  ทำขึ้นตั้งแต่เรียน มหาลัย ปี2 ทำต่อมาเรื่อยๆ

Present

ปัจจุบัน รวม6ปีนับจากเริ่มต้น จากร้านWcreationที่เด็กคนนั้นมโนว่าเป็นร้าน ได้ทำการจดทะเบียนเป็น "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูครีเอชั่น แอนด์ ไอทีโซลูชั่น" บริการให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศ ในรูปแบบ Startup เน้นการทำงานแบบคนยุคใหม่ แต่ใส่ใจคนยุคเก่า จนถึงปัจจุบัน


Profile

WASIN JANSAMUT

ประวัติการศึกษา
- ระดับ ปวช. คณะบริหารธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
- ระดับ ปริญญาตรี สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ผลงานเด่น
- ระบบจัดการเอกสารออนไลน์(E-Document) และระบบบริหารข้อมูลบุคลากร(E-Personal) ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- เว็บไซต์ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)
- เว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล ระบบงานทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
- ระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษาและประมวลผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- ระบบรับชำระภาษีออนไลน์ อบจ.สมุทรสาคร

ประวัติการทำงาน
- เป็นSub Contact ให้กับหจก.ทรีดี เพอซิชั่น ตำแหน่ง ช่างเทคนิคนอกสถานที่ คอมพิวเตอร์Dell ดูแล/บริการซ่อมคอมพิวเตอร์Dellนอกสถานที่ ในจังหวัดนครปฐม
-  Web Developer  ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-  Programmer บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด
-  ปัจจุบัน  หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ดับเบิ้ลยูครีเอชั่น แอนด์ ไอทีโซลูชั่น  

ความภาคภูมิใจ/รางวัลที่เคยได้รับ
- เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2013 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์
- ได้่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขันสร้างเว็บไซต์ระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.นครปฐม
- ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ในการจัดทำ "สื่อวิดิทัศน์บอกรักพ่อ" ของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
- ได้รับคะแนนการจัดทำสื่อฯเป็นลำดับที่ 2 ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน จัดทำสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ๙ ราชมงคล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
- ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวัฒนธรรมชุมชนตลาดดอนหวาย” ไปจัดแสดง ในงานประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
- เข้าร่วม pitch-ideasที่งาน startup thailand 2017

Tel-Line : 080-0808714 E-mail: wasinjansamut@gmail.com

ดูผลงานเพิ่มเติม

อนึ่ง... เรายังมีทีมงานอีกมากมายที่พร้อมจะซับพอร์ทการทำงานของเรา ถ้าไม่มีพวกเขา ไม่มีเราเกิดขึ้น


OFF SORRATUN

IT Support & Network & Driver

TONG PRANOTE

Mobile application

ประวัติการศึกษา

- ระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียน วัดรางบัว
- ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ผลงานเด่น

- ออกแบบระบบทำ Mobile เช็คของให้กับบริษัท Foodstar
- ให้คำปรึกษาให้ความรู้กับนักศึกษาทำโปรแกรมเกี่ยวกับ android ที่เว็บ thaicreate และ facebook ส่วนตัว

ประวัติการทำงาน

- เป็นครูอาสาสอนที่ชุมชนราชพัสดุ กรุงเทพ สอนคณิต คอมพิวเตอร์
-  ช่าง Onsite support ที่บริษัท Acacie service(Thailand)
- Programming ERP Microsoft Dynamic AX2012 & Android developer ที่ บริษัท ฟู๊ดสตาร์ จำกัด (น้ำส้มดีโด้)ฅ
- ปัจจุบันเป็น IT Programmer ที่บริษัท นิวทรีชั่นเอสซี จำกัด

ความภาคภูมิใจ/รางวัลที่เคยได้รับ

- รางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนเด็กมัธยมต้นกรุงเทพ แข่งตอบปัญหาความรู้ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9)
- ตอนมัธยมปลายได้รับเลือกเข้าค่ายอบรมแข่งขันเขียนโปรแกรม Robot camp ระดับประเทศ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

HARRY NATTAPONG

Database Programming & Consult


SAVE SUPHAPHOL

Wordpress & Network Security


GAMES SASITORN

Accountant