มดน้อย สิงโต แมลงสาบ ทาก เห็บ ตัวเหี้ย ใครจะถูกไล่ออก ?

Category: แง่คิดในการทำงานและบริหารจัดการ | Posted date: 2017-06-29 13:17:41 | Posted by: Wasin Jansamut


สะท้อนการทำงานรูปแบบองค์กรได้เป็นอย่างดี อยากให้รับชมและตีความกันเองVDO