Category: December 2018

ประสบการณ์การเป็นผู้สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ครั้งแรก ได้พลังด้านบวกเข้าตัวเองซะงั้น

Posted date: 2018-12-25 02:17:55

เมื่อกลางเดือน ธค. ที่ผ่านมา ผมได้รับโอกาศให้เป็นหนึ่งในทีมผู้สัมภาษณ์ผู้สมัครงานเป็นครั้งแรก ได้ข้อคิดที่อยากมาแชร์กัน

Read More