ครบสองปีในการจดทะเบียนพาณิชย์รูปแบบร้านค้าธรรมดา สู่ หจก.

Category: แง่คิดในการทำงานและบริหารจัดการ | Posted date: 2017-07-01 10:46:14 | Updated date: 2017-07-01 10:56:46 | Posted by: Wasin Jansamut


ครบสองปีในการจดทะเบียนพาณิชย์รูปแบบร้านค้าธรรมดา


ครบสองปีในการจดทะเบียนพาณิชย์รูปแบบร้านค้าธรรมดา สู่ หจก.

งานที่ไม่น่าทำ (ในความเห็นของข้าพเจ้า)

1. ทำแล้วไม่มีความสุข
  ดีใจวันที่เงินเดือนออกวันเดียว วันอื่นๆทนทำไป
2. ทำแล้วมองไม่เห็นอนาคตว่าจะไปทิศทางใด

ไม่จำเป็นที่จะต้องได้งานที่มีอนาคตทันทีเลย งานที่ทำอยู่อาจจะไม่มีความมั่นคง เราก็หาลู่ทางต่อไป ลู่ทางในที่นี้ไม่ใช่การลาออกหางานใหม่เสมอไป อาจเป็นการหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะตัวเองเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถพัฒนาตัวเอง สร้างโอกาศให้ตัวเองได้มากยิ่งขึ้น


มนุษย์เราแตกต่างกับหุ่นยนต์ตรงที่มีความรู้สึก ดังนั้นถ้าทำงานแล้วได้แค่ตัวงาน แต่ไม่สนุกกับมัน ไม่มีความสุข

คุณต้องหาคำตอบเองแล้วล่ะว่าจะทำอย่างไร